Cerelia’s commitment

Leider in
verandering

Ons jonge bedrijf, dat is ontstaan uit de fusie van diverse bedrijven verspreid over de wereld, telt momenteel ruim 1.500 medewerkers. Deze positie brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee, niet alleen voor de direct betrokkenen zoals onze medewerkers, leveranciers en klanten, maar voor de hele waardeketen. Daarom bundelen we onze resources en sterke punten, zodat maatschappelijke verantwoordelijkheid een onlosmakelijk deel van de identiteit van onze groep wordt.

Cérélia wil zich inzetten voor en deelnemen aan een nieuwe maatschappij die zorgt voor toekomstige generaties .

csr-schema

Roadmap voor duurzame
ontwikkeling 2017 – 2025

Cérélia zet zich al sterk in voor duurzame ontwikkeling, maar gaat nu nog een stapje verder door ambities om te zetten in concreet beleid en te integreren in onze dagelijkse praktijk. We hebben daarom een Roadmap voor duurzame ontwikkeling opgesteld voor de komende jaren. De basis van deze roadmap is onze overtuiging dat duurzame ontwikkeling alleen kan slagen wanneer de aandacht voor ecologische, economische en maatschappelijke aspecten goed is uitgebalanceerd.

Deze 3 pijlers vormen het fundament onder onze Roadmap. De Roadmap richt zich op 4 gebieden met daarbij 13 projecten

LEES MEER

toute-petite-fleche-marron

SLUITEN
priority-1

Landbouwproductie en natuurlijke hulpbronnen

 • Hoogwaardige granen en oliezaden produceren, en samen met landbouwers verantwoordelijke en duurzame landbouwmethoden bevorderen.
 • Afvalstoffen verminderen, sorteren en terugwinnen.
 • Betere methoden ontwikkelen om het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen te beperken.
 • Een duurzaam en geïntegreerd beleid voor watermanagement ontwikkelen.

priority-2

Innoveren om bij te dragen aan betere economische en milieuprestaties

 • De CO2-afdruk van onze faciliteiten verbeteren.
 • De tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten vergroten.
 • Het productontwerp en de productie optimaliseren, voor meer industriële efficiency waarbij duurzame ontwikkelingscriteria zijn geïntegreerd in het proces. Verpakking is een van de verbetergebieden. Gezondere producten en voedingsmiddelen aanbieden, om te voldoen aan de verwachtingen van de consument wat betreft welzijn en gezondheid.

priority-3

Talenten van onze medewerkers stimuleren, zodat ze actief meewerken aan verandering

 • Actie ondernemen om de veiligheid op het werk te waarborgen.
 • Investeren in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.
 • De betrokkenheid van medewerkers versterken en de kwaliteit van de werkplek verbeteren.

priority-4

Bijdragen aan een verantwoordelijke, duurzame participatie-economie

 • Het bedrijfsklimaat verbeteren door naar medewerkers te luisteren en te streven naar voortdurende vooruitgang.
 • Een bestuursmodel opzetten dat saamhorigheid en transparantie stimuleert.
 • Van gedachten wisselen met onze stakeholders.

We hebben al een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van MVO, bijvoorbeeld door onze keuze bij de aankoop van palmolie. We hebben ons aangemeld als lid van de Alliantie voor duurzame palmolie www.huiledepalmedurable.org en als lid van de RSPO (Roundtable of Sustainable Palm oil) http://www.rspo.org/. We nemen deel aan de discussie en leveren ook concrete bijdragen.

Daarnaast heeft Cérélia Earth & People opgericht, een fonds, dat helpt bij het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, De projecten worden geïdentificeerd door de productielocaties van de Cérélia-groep of de stakeholders van de groep. Earth & People zal ook actie ondernemen ten gunste van de inkoopbronnen van de grondstoffen, om het milieu en de leefomstandigheden van lokale gemeenschappen te beschermen.

De stichting zamelt geld in voor acties in het zuidwesten van Ivoorkust. Earth & People en haar lokale partners zetten zich daar in voor een duurzaam programma voor palmolie met als doel:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame palmolie-industrie in Ivoorkust door de plantageopbrengsten te verbeteren.
 • het milieu beschermen.
 • de leefomstandigheden verbeteren voor gemeenschappen en producenten die afhankelijk zijn van palmolie.

In het landbouwgebied rond Néka, een dorp van kleine palmolieboeren, heeft Earth & People een bijdrage geleverd aan het duurzaam verbouwen van palmolie.

csr-people-earth-section

Verder heeft Earth & People de aanzet gegeven tot vijf maatschappelijke projecten in Ivoorkust:

KLIK VOOR MEER DETAILS

toute-petite-fleche-marron

Earth & People heeft daarnaast al drie zakelijke projecten in Ivoorkust uitgevoerd:

KLIK VOOR MEER DETAILS

toute-petite-fleche-marron

SLUITEN

Openbare basisschool in het dorp Néka

We dragen bij aan de renovatie van drie klaslokalen en de bouw van drie extra lokalen. De school telt 353 leerlingen tussen de 6 en 11 jaar.

neka-school

Medische hulppost in het dorp Néka

We dragen bij aan de bouw van een huis voor een verloskundige, zodat zij de hulppost kan komen versterken. In het dorp Néka en de nabijgelegen kampementen wonen 3.526 kinderen. In 2015 werden er 256 baby’s geboren in het dorp.

neka-dispensary

Landbouwonderwijs.

Samen met het INFPA (nationaal instituut voor professioneel landbouwonderwijs) kennen we studiebeurzen toe aan 16 jonge vrijwilligers. Er zijn beurzen voor cursussen van drie maanden die leiden tot een kwalificatie en voor tweejarige opleidingen die worden afgesloten met een diploma.

agricultural-training

livres-pour-tous

Bibliotheek bij de Irobo IFU-school

We dragen bij aan de oprichting van een dorpsbibliotheek en de training van medewerkers. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie ‘Des livres pour tous’, en zo’n honderd docenten en 4.400 leerlingen van kleuter- en basisscholen zullen gebruikmaken van de bibliotheek. Daarnaast worden er alfabetiseringscursussen voor vrouwen georganiseerd en is er een zadenbibliotheek gepland voor de uitwisseling van lokale zaden die kunnen worden gebruikt in moestuinen.

library
120repas

120 maaltijden voor de Irobo IFU-school

Een jaar lang financieren we dagelijks 120 maaltijden in de schoolkantine van de Irobo IFU-school om te stimuleren dat meer dorpskinderen naar school gaan.

cantine

SLUITEN
tft-logo

Milieudiagnose van de IFU van Néka

We hebben de TFT (The Forest Trust) opgedragen een milieudiagnose te maken van de IFU (Integrated Farm Unit) van Néka. Met deze diagnose konden we beoordelen of de IFU voldoet aan Cérélia’s Handvest voor duurzame palmolie en bepalen welke acties we moeten ondernemen in samenwerking met PalmCi.

Kaart van de dorpsplantages

We hebben de TFT ook gevraagd de plantages in kaart te brengen van de 210 planters in Néka en omgeving. Dankzij deze kaart beschikken we nu over meer informatie over de dorpsplantages (geolocatie, oppervlakte, leeftijd van de palmbomen, groeitrajecten, enzovoort) en kunnen we vaststellen in welke landbouwgebieden het milieu moet worden beschermd. Dankzij een sociaaleconomisch onderzoek hebben we bovendien meer inzicht gekregen in de leefomstandigheden van lokale gemeenschappen en de problemen waarmee ze te kampen hebben.

group-photo

solidaridad-logo

Training in goede landbouwpraktijken

Samen met Palmci en Solidaridad, een ngo die maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke ontwikkeling voorstaat, helpen we de 210 planters in Néka en omgeving met trainingen in goede landbouwpraktijken. Het is een programma dat meerdere jaren zal duren. De planters krijgen trainingen in het financiële beheer van hun bedrijf en leren ook zich bewust te worden van mensenrechten in de lokale gemeenschap.

enfant-cantine