Onze ecologische voetafdruk beperken - Cérélia

Onze industriële voetafdruk verkleinen

Een langetermijnstrategie en lokale acties om onze CO2-uitstoot te verminderen

Een langetermijnstrategie voor het klimaat

Om op een verantwoorde wijze naar groei te streven, worden wij bij het bepalen van ons klimaatbeleid van 2022 begeleid door Quantis, expert in duurzame ontwikkelingsstrategieën,.
Hierbij hebben twee gebieden onze prioriteit: de levenscyclusanalyse van onze producten en de ecologische voetafdruk van onze volledige waardeketen.

arbre plantés Cérélia

Een herbebossingsprogramma

In 2019 hebben wij een programma voor herbebossing gelanceerd, in samenwerking met Naudet Reboisement.
Het doel hiervan: de uitstoot van broeikasgassen van onze productievestigingen compenseren door de bossen in nabijheid van onze industriële vestigingen aan te planten.
Zo werden er in Frankrijk al 26.000 bomen geplant. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe programma’s om in te investeren.

fondation pour la sa préservation des fôrets

Alliantie voor het Behoud van de Bossen

Samen met andere industriëlen heeft Cérélia een samenwerkingsverband opgericht met het doel om de ontbossing een halt toe te roepen: de Alliantie voor het Behoud van de Bossen.
De Alliantie is een uniek initiatief in Frankrijk om de ontbossing te stoppen en bevordert de dialoog en het delen van kennis tussen de sectoren en territoria.

Doelstelling: 100% hernieuwbare elektriciteit

objectif 2022 pour cérélia

100 %

van onze Europese fabrieken

draaien op groene stroom.