Onze ethiek - Cérélia

Onze ethiek

Transparantie als gedragscode

Wij hebben voor iedereen een referentiedocument beschikbaar gesteld waarin alle regels te vinden zijn die onze interne en externe werkmethodes bepalen. Dit document is tot stand gekomen dankzij het werk van een van Cérélia’s teams. Zij hebben op een natuurlijke en spontane wijze vragen beantwoord die iedere werknemer zou kunnen stellen in het kader van het uitoefenen van zijn functie. De volgende onderwerpen worden erin behandeld:

Onze verantwoordelijkheden in het kader van onze activiteiten binnen het bedrijf

Onze verantwoordelijkheden in het kader van onze commerciële activiteiten

Onze verantwoordelijkheden op onze werkplek

code_conduite_NL

Cérélia verplicht

Cérélia verplicht zich ertoe om een voorbeeld te zijn op het gebied van ethiek voor haar medewerkers en partners.

Wil je ons informeren over wanpraktijken?

Je kunt dit in alle vertrouwelijkheid doen.