Onze inzet voor MVO - Cérélia

Onze inzet voor MVO

De voedseltransitie staat centraal in onze strategie

Bij Cérélia zijn wij ons bewust van de ecologische uitdagingen van ons tijdperk en zetten wij ons in om onze impact op het milieu te verbeteren en de middelen die wij gebruiken optimaal in te zetten. Wij vinden oplossingen en delen die met spelers uit onze industrie om de impact ervan optimaal te benutten.

Door het thema van de voedseltransitie in het centrum van onze strategie te plaatsen, moedigen wij de partners binnen onze keten van economische en ecologische activiteit, aan ons commitment te onderschrijven. Iedereen heeft een rol te vervullen. Bij Cérélia heeft MVO betrekking op mannen en vrouwen met gemeenschappelijke overtuigingen en dit vertaalt zich in concrete, sterke en bindende acties.

We are Cérélia and We care

Onze industriële

voetafdruk VERKLEINEN

Uitstoot van broeikasgassen verminderen
Energieverbruik optimaliseren
Voedselverspilling vermijden

Verantwoord

inkopen STIMULEREN

Duurzame en ethische werkwijzen versterken van onze leveranciers versterken
Bevordering van landbouwmethoden die de bodem, de biodiversiteit en de mens respecteren
Circulaire verpakkingen ontwikkelen
Indien mogelijk lokaal inkopen

Onze mensen

BETROKKEN MAKEN

Taakgerichtheid stimuleren
Verschillende trainingsprogramma’s aanbieden
Een inclusieve werkplek voor iedereen garanderen

AANSLUITEN

bij de voorkeuren van de consument

Onze recepten voortdurend verbeteren
Onze productportfolio aanpassen aan de manier van leven van de consument
Nieuwe en unieke producten aanbieden op basis van 100% plantaardige recepten
timeline cérélia boussole