Zorgen voor een duurzame bevoorradingsketen - Cérélia

Verantwoord inkopen stimuleren

De duurzame en ethische praktijken van onze leveranciers ondersteunen

Invloed uitoefenen op de palmolie-keten:
Ons Cérélia Handvest voor Duurzame Palmolie

Sinds 2014 zetten wij ons in om duurzame palmolie in te kopen die aan de hoogste normen voldoet. Wij zijn veeleisend en leggen de lat telkens hoger. Daarom hebben wij gekozen om het Cérélia Handvest Duurzame Palmolie op te zetten.

7 belangrijke principes

1

Olie van bekende oorsprong

2

Olie die niet heeft geleid tot ontbossing en staat voor het volledig behoud van veengebieden en gebieden met een hoge waarde voor preservatie

3

Olie die niet afkomstig is van brandcultuur

4

Olie afkomstig van exploitanten die de meest milieuvriendelijke praktijken in acht nemen

5

Olie die geproduceerd wordt met inachtneming van de rechten van de lokale bevolking

6

Olie die geproduceerd wordt met inachtneming van de mensenrechten en de rechten van arbeiders

7

Olie afkomstig uit een bevoorradingsketen waarin onafhankelijke producenten vertegenwoordigd zijn en begeleid worden.

pour une agriculture du vivant

Optreden in de tarwesector en bevorderen van bodemvriendelijke landbouwmethoden

In Frankrijk is Cérélia lid geworden van de organisatie “Pour une Agriculture Du Vivant”. Deze samenwerking tussen pionierende akkerbouwers en invloedrijke spelers binnen de landbouw- en de voedingssectoren, is gericht op een transitie naar agro-ecologie, die ook terug te vinden is in onze inzet voor MVO en onze bedrijfsfilosofie. Praktisch gezien gaat het er voor Cérélia om…

Frans meel lokaal
in te kopen

Met korte toeleveringslijnen te werken, waardoor transport en tussenpersonen beperkt worden.

Samen te
werken

om onze partner-akkerbouwers te begeleiden naar agro-ecologie en naar verbetering van hun bodemherstel-index.

Agro-ecologische
toepassingen

aan te moedigen om bodemherstel en de diversiteit van zowel de ecosystemen als de verbouwde soorten te bevorderen.

Voor herbruikbare verpakking

Duurzame verpakkingen ontwikkelen door rekening te houden met het einde van de levensduur is een uitdaging bij het ontwerpen van de innoverende verpakkingen van morgen.

Innoveren met (RE)SET

In juli 2019 zijn wij gestart met het Open Innovation programma, aangeboden door (RE)SET, over het thema “Plastic Free Packaging”.
Resultaat: 3 flexibele verpakkingen zonder plastic zijn momenteel in ontwikkeling. Wij hebben ons als doel gesteld om in 2025 alleen nog maar producten aan te bieden met een plasticvrije verpakking.

fsc forrest

Verantwoorde papieren verpakkingen

100% van onze papieren verpakkingen zal in de loop van 2022 afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.